Arhitektist / Arhitekti CV

est | eng

ARHITEKT ENN LAANSOO

Sünniaeg:           3. Märts 1958.a.

Elukoht:             Nõva, Läänemaa, Eest 

Rahvus:              eestlane            

HARIDUS JA TÄIENDUSKOOLITUS

2011                 TARTU ÜLIKOOL "Certified Passive House Designer" nõustamiskursus, maht 90 akadeemilist tundi. Koolitus toimus EL Intelligent Energy projekti raames väljatöötatud materjali "Certified Passive House Designer" (CEPH) alusel.

Teemad:

  • teoreetilised alused, energia tõhus kasutamine, hoone energiabilanss
  • hooneümbrise kavandamine, efektiivne geomeetria, konstruktsioonitüübid
  • külmasildadeta sõlmede ja õhupidava hoonekarbi kavandamine ning tagamine
  • kõrge soojapidavusega aknad ja uksed ning nende kasutamine
  • ventilatsioonilahendused kõrge energiatõhususega hoonetes
  • küttelahendused ja tarbevee soojendamine
  • PHPP tarkvara, individuaalprojektide arvutused ja analüüs
  • praktiliste ülesannete lahendamine, näited Eesti kliimas
  • majandusarvutused
  • praktiline teostus, kvaliteedi tagamine

2010                 TRÜ TEHNOLOOGIAINSTITUUT Passiivmaja projekteerimine. Passiivmaja arvutused tarkvaraga PHPP2007

2006                 EBS KOOLITUS Projekti juhtimine (MS Project Proffessional 2003)

2005                 EBS KOOLITUS Andmebaaside kasutamine (MS Access)

2001-2004       EMK TEOLOOGILINE SEMINAR Kaugõppe osakonna üliõpilane, Tallinn

1993-1999       MIPIM – osalemine kinnisvaramessidest, Cannes, Prantsusmaa

1992-1996       PHARE programm – “Ökoloogiline arhitektuur,  päikese  energia  kasutamisest  ehituses” osavõtt koolitusprogrammidest. Dublinis, Budapestis, Lissabonis, Stockholmis.

1995                 EMI koolituskeskus Palgakorraldus, personalitöö koolituskursus Tallinn

1993                 Brittish Council, CICT Ltd. Business Management koolituskursus

                        London,   Middlesbrough, Suurbritannia

1977-1982       Eesti Kunstiakadeemia, arhitektuuriteaduskond, arhitekt, magister, Tallinn

1976-1977       Tallinna Tehnikaülikool, ehitusteaduskond, üliõpilane, Tallinn

1976                 Keskharidus - Tallinna Reaalkool, Tallinn

ERIALANE KOGEMUS

Arhitektuuri ja planeerimise alal oman kõrgemat haridust ning oman volitatud arhitekt, tase 7 kutsekvalifikatsiooni, kutsetunnistus 118481. Olen konsultandina töötanud lihtarhitekti või ettevõtte peaarhitektina alates 1978 aaastast tänaseni

Hetkel kaasatud nii arhitekti kui arendajana mitmetes kinnisvara arendusprojektides nagu korterelamu, multifunktsionaalne äri-ja eluhoone, logistikakeskus, vanadekodu

Kinnisvara arenduse alase konsultandina olen juhtinud alates 1993 aastast kinnisvara arendusprojektide erineval tasemel planeerimise koostamist ning andnud jooksvat konsultatsiooni. Tähtsamaks tööks võib lugeda osalemist Eesti Vabariigi vanglate arengu üldkontseptsiooni väljatöötamisel ning üksikute vanglate arenduskontseptsioonide koostamisel. Tallinna Linnavalitsuse tellimusel juhtisin Keskväljaku piirkonna maa-aluste parklate arenduskontseptsiooni väljatöötamist Olles osalenud perioodil 1993-1997.aastal regulaarselt Cannes MIPIM kinnisvaramessil, üritasin propageerida ka Tallinna Linna osavõtu vajadust sellest üritusest ning andsin vastavat teavet.

Viimased 30 aastast olen töötanud mitmete projekteerimise-, ehitusjuhtimise- ja kinnisvara arenduse eraettevõtete tegevjuhi või nõukogu esimehena. Osalenud vahetult eraettevõtete asutamises ja arendamises.

Olen õppinud kokku puutuma edu ja ebaeduga. Olen välja selgitanud oma talendid ja nõrkused ning kutsumuse.

PEDAGOOGILINE TÖÖ

1999…2007      Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri teaduskonna külalisõppejõud

1987…1988     Eesti Riiklik Kunstiinstituut,  Arhitektuuri teaduskonna vanemõpetaja

ÜHISKONDLIK TÖÖ

2012…              Eesti Passiivmajaliidu juhatuse liige

2008...2010      Eesti Arhitektide Liidu Aukohtu liige

2002…2010      Avatud Piibli Ühing ( Scripture Union ) juhatuse esimees

2002…2007      Lastekeskus Tähetorn juhatuse liige

2001…2003      Tallinna Metodisti Kiriku Juhatuse liige

1999…2004      Tallinna Metodisti Kiriku Meeste Ühenduse esimees ja Ühisabi juhatuse liige

1997…2000      Tallinna Reaalkooli Hoolekogu liige

1997…2000      Tallinna Linna Arhitektuurinõukogu liige

1994-1997        Eesti Projektbüroode Liidu asutajaliige, juhatuse liige, juhatuse esimees

1994-1997        Eesti Kinnisvarafirmade Liidu asutajaliige, juhatuse liige, juhatuse esimees

1987…1990       Eesti Arhitektide Liidu liige, juhatuse liige

1983…              Eesti Arhitektide Liidu liige

PUBLIKATSIOONID, AVALIKUD ESINEMISED

Arhitektuuri-, ehitusjuhtimise- ja kinnisvara arenduse teemadel avaldanud artikleid ajakirjanduses,

Oman esinemiskogemust suurema auditooriumi ees.

KEELTEOSKUS

eesti - emakeel

inglise, soome, vene - valdan piisavalt

saksa  - algtasemel vestlusoskus

HUVIALAD, HOBID

avamerepurjetamine

loodus, reisimine

Inimese arengu- ja ajalugu