Arhitektist / Osutatavad teenused

est | eng

ARHITEKTUURNE DISAIN - see on kunst kujundada huvitavamaid, parema väljanägemise, suurema kasutusmugavusega ehk funktsionaalseid, loodussäästlikumaid ja turvalisemaid hooneid ning neid ümbritsevat keskkonda. Töö tulemuseks:  mahulise hoone projekt ja ehitusaegne autorijärelvalve. Tutvu lähemalt...

PASSIIVMAJA DISAIN - kompetentne projekteerima passiivmaja kriteeriumile vastavaid hooneid ja valdan passiivmaja ehitamise põhimõtteid. Tutvu lähemalt...

PLANEERINGUD - eesmärgiks konkreetsele maa-alale võimalike sihtotstarvete, kinnistupiiride, ehitusõiguse, iseloomulike arhitektuursete nõuete, liikluskorralduse kavandamine ja määratlemine. Töö tulemuseks: detailplaneeringu koostamine ja kehtestamise korraldamine. Tutvu lähemalt..

PROJEKTI JUHTIMINE - arhitektina võtta omale Tellija ees kohustus komplekteerida projekteerijatest konkreetse projekti koostamiseks vajalik professinaalne meeskond. Arhitektina olla projekteerimisprotsessi juht ja korraldaja. Sõlmida Tellijaga projekteerimise peatöövõtu leping ja oma alltöövõtjatega, inseneriosadega, alltöövõtulepingud. Töö tulemuseks: projekteerimise peatöövõtt